Валута
BGN
 • EUR
 • BGN
Език
промоция доставка

Условия

 
 
 
 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МАГАЗИНА

 

Тази уеб страница (наречена „САЙТ“) е за търговия на дребно и е администрирана от "СЕРЕНА"ЕООД (наречена и „serenaltd.com” и “shop.serenaltd.com”), със седалище в България, кв. Запад, бл.62, вх.А, ет.3, ап.6, Кюстендил 2500 и адрес за кореспонденция: офис – Индустриална зона, с. Слокощица 2533, гр. Кюстендил , регистрирана в Търговския Регистър при Агенция по вписванията с ЕИК BG109582606, телефон: 00359 7936 2444.

Моля, прочетете внимателно общите условия по-долу преди да използвате САЙТА.
За използването на този САЙТ, Вие се съгласявате безусловно с тези правила и условия. 

  

 1. На сайта е представена информация и цени за продукти на фирма “СЕРЕНА” ЕООД, като не се предлагат лекарствени средства и продуктите на този сайт не трябва да бъдат приемани или тълкувани като такива.
 2. СЕРЕНА” ЕООД, като собственик на МАГАЗИНА ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани, само за лична употреба с нетърговска цел. Необходимо е да спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.
 3.  Потребителите на serenaltd.com  и shop.serenaltd.com нямат право да разпространяват или ползват текстове, картини, образи, имена или части от сайта, без изрично разрешение на serenaltd.com  и shop.serenaltd.com. Не се разрешава материалите от САЙТА да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в САЙТА материали в други сайтове е забранена.
 4. НАЧИНИ НА ПОКУПКА:

Поръчките към „СЕРЕНА“ЕООД могат да се направят онлайн от shop.serenaltd.com, по телефона или чрез имейл.

Онлайн поръчки – при този вариант трябва да се регистрирате като "Потребител" на shop.serenaltd.com . Регистрирания потребител има лична сметка (акаунт), чрез която може да следи своите поръчки, оставени коментари, желани продукти и др.

Пазаруване по телефона - при този вариант, може да направите директно своята поръчка на телефон 00359 7936 2444, където наш оператор ще приеме Вашата поръчка.

Пазаруване по имейл - при този вариант, може да направите директно своята поръчка на имейл order@serenaltd.com, където наш оператор ще приеме Вашата поръчка и ще ви потвърди.

 

Продуктите и услугите, показани в САЙТА, представляват оферта на shop.serenaltd.com.

Вашата ПОРЪЧКА ще се приема от shop.serenaltd.com като предложение за договор.

Чрез осъществяване на поръчка в САЙТА, Вие потвърждавате, че сте съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез който shop.serenaltd.com осъществява изпълнението на поръчките в САЙТА.

Ако shop.serenaltd.com потвърждава изпълнението на една поръчка, това означава пълно приемане на условията на поръчката. Приемането на поръчката от shop.serenaltd.com се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail), изпратено от shop.serenaltd.com до клиента, без да се изисква потвърждение за получаване от страна на клиента.

shop.serenaltd.com в нито един момент не разглежда непотвърдена поръчка да има силата на договор.

Договорът влиза в сила при потвърждение на поръчката от shop.serenaltd.com.

Настоящите правила и условия за продажба са на основата на сключения договор.

 1. Предмет на поръчката

Предмет на поръчката представлява продуктът/продуктите, за който/които клиентът е изразил желание да закупи чрез създаване на поръчка в сайта, потвърдена от shop.serenaltd.com. Продуктът/продуктите притежават характеристиките, описани от „Серена“ ЕООД в САЙТА.

 1. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА И ЦЕНИ ЗА ДОСТАВКА ще намерите в меню „ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА“
 2. РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации се приемат до 14 дни от датата на получаване на стоката, отразена в документите за предаване от куриера, като това може да стане само ако продукта и опаковката са в ненарушен търговски вид. Цената за връщането на стоката в този случай е за сметка на клиента.

Ако по някаква причина стоката е предадена на клиента с повредена опаковка или по друга основателна причина, замяната или връщането на стоката се осъществява за наша сметка.

Изключения: 
Рекламации не се приемат за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.

Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките до 30 (тридесет) дни от връщането.

Ако плащането е направено с кредитна карта стойността ще бъде възстановена само и  единствено по картата, като срокове могат да варират според различните банки.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на този Онлайн магазин. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта.
Подадените от Вас лични данни ще бъдат използвани за поддържане на персонален контакт, за доставка на стоките на място, за попълване на различните официални документи - оферти, поръчки, фактури и др., както и за официална кореспонденция и за допълнителни цели, свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване. 

Важно: Като използвате този сайт, вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-горе цели. 

Нормативна основа: Нашия магазин стриктно спазва Закона за защита на личните данни от 2002 г.

Вашите лични данни: Сайтът ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на ваше евентуално запитване или да ви изпратим закупените стоки на посочен от Вас адрес.

Разкриване на вашите лични данни: Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от вас продукт или на законоупълномощените лица.

Достъп до вашите лични данни: При получаване на писмена молба от ваша страна, можем да ви разкрием вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

 1. ОБНОВЯВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

           Чрез системата на Серена ЕООД  Вие имате възможност по всяко време, чрез влизане във Вашата сметка, да правите промени относно лични данни, адреси, абонаменти и др.

 1. ТЪРГОВСКА МАРКА И ЮРИСДИКЦИЯ

СЕРЕНА е запазено търговското име, лого и марка.

"Серена" ЕООД е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК BG109582606, със седалище и адрес на управление кв. Запад, бл.62, вх.А, ет.3, ап.6, гр.Kюстендил 2500,  и офис за работа с клиенти с адрес: Индустриална зона, с. Слокощица 2533, Кюстендил.

Всички права са регистрирани и патентовани съобразно законите на Република България и съобразени с международните закони. Съдържанието, текстовете, фото снимките, лого и всички останали материали са интелектуална собственост на "Серена" ЕООД.
„Серена“ ЕООД управлява този онлайн магазин от офиса си в с. Слокощица, Кюстендил. Всички стоки и материали, публикувани в уеб сайта, могат да се ползват и извън територията на страната . Ако ползвате онлайн магазина извън територията на страната, Вие носите отговорности съобразно местните закони. Условията за ползване на този “Онлайн Магазин” се определят от законите на Република България.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
  Собственикът на МАГАЗИНА има право да променя цените по свое усмотрение и по свое лично решение по всяко време без да дължи предварително уведомление на потребителите си.

Подателят на запитването/Купувачът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на избора на стоката/стоките и доставката към нея.
При допуснати технически, правописни, софтуерни и други грешки в сайта, си запазваме правото да откажем изпълнението на запитването и не дължим обезщетение или уведомление по никакъв начин на потребителя, освен ако не се налага да му възстановим суми, платени от него.

САЙТА може да променя Общите Условия по всяко време, като след промяната датата на публикация се актуализира. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

Влизайки в САЙТА, потребителите се съгласяват да спазват представените общи условия, както и приложимите закони.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, Цени на стоки и услуги в сайта

Съгласно ЗЗП ние от "Серена" ЕООД сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:
* Име и адрес – "Серена" ЕООД , кв. Запад, бл.62, вх.А, ет. 3, ап.6, Кюстендил, BG109582606;
* Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт;
* Цената на стоките е изписана с включено ДДС на страниците за представяне на съответния продукт;
* Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките, можете да видите в меню/секция „Плащане и Доставка“ или като следвате процеса за подаване на заявка;

* Начините за Доставка са описани подробно в меню/секцията „Плащане и Доставка“ или като следвате процеса за подаване на заявка;

* Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена под старата, която е зачертана.

Ако желаете да получите данъчна фактура, моля да попълните изискваните за фактура данни при регистрацията. Фактурата ще Ви бъде изготвена след настъпване на данъчно събитие (плащане или прехвърляне собствеността на стоката) съгласно ЗДДС.

 

Използвайки този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с условията.

 

 

Приятно пазаруване!