Валута
BGN
 • EUR
 • BGN
Език
промоция доставка

Защита на личните данни

Политика за поверителност (ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ )

 1. Лични данни

Тази уеб страница (наречена „САЙТ“) е за търговия на дребно и е администрирана от "СЕРЕНА"ЕООД (наречена и „serenaltd.com” и “shop.serenaltd.com”), със седалище в България, кв. Запад, бл.62, вх.А, ет.3, ап.6, Кюстендил 2500 и адрес за кореспонденция: офис – Индустриална зона, с. Слокощица 2533, гр. Кюстендил, регистрирана в Търговския Регистър при Агенция по вписванията с ЕИК BG109582606, телефон: 00359 895 87 89 89.

Информация за защита на личните данни:

Обща информация:  От 25 май 2018г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент. Едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална. 

„Серена“ ЕООД е Администратор на лични данни. Това значи, че дружеството, като администратор, определя по какъв начин обработва личните Ви данни и с каква цел.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е въпрос с голяма значимост и приоритет за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво. 

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.


Важно!

Като използвате този сайт, вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели. 

Вашите лични данни:

„СЕРЕНА“ ЕООД гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт

Данни за онлайн поръчка през е-магазина „Серена“ЕООД, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:

●    Лично и фамилно име на лицето за доставка;
●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доставка;
●    Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    Начин на доставка;
●    Начин на плащане;
●    Номер на поръчка;
●    Сума за плащане;
●    Статус на плащане;
●    Статус на доставката;

2. Какво е правното основание за обработката на личните Ви данни от Администратора?

Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.
Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси, ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

 • помогнем при попълване на поръчка;
 • информираме относно продукти или услуги;
 • предоставим услуги и поддръжка;
 • известим за нови услуги или други ползи;
 • предоставим персонализирани промоционални оферти;
 • изберем съдържание, което да Ви бъде показано.


Администраторът използва личните Ви данни за следните цели:

 • За администриране на потребителски профили;
 • За да ги предаде на куриерска фирма, ако е необходимо, за да може пратките да бъдат доставени до клиента;
 • За изпращане на новини, рекламни материали, събития, промоции, намаления, акции, и  други активности до регистрираните потребители;
 • За менажиране на уеб-сайта shop.serenaltd.com и предоставяне на услугите и стоките, които потребителите/клиентите са закупили;
 • За поддържане на собствени потребителски профили в сайта;
 • За целите на директния маркетинг;
 • защитава по подходящ начин загубата на данни, злоупотребата с тях, нерегламентиран достъп, за което осигурява подходящи технически мерки за защита на личните данни.
 • не събира и не съхранява големи количества или ненужни лични данни;
 • пази и актуализира личните Ви данни;
 • съхранява и унищожава регламентирано и сигурно тези данни.  

3 . За какви цели събираме Вашите лични данни?

 • Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:
 • За да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от Серена ЕООД.
 • За да Ви дадем достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
 •  За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
 •  За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги;
 • В допълнение на горното, имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.


4. Бисквитки (cookies):

Cookies са данни, които нашият уебсайт изпраща на Вашия браузър, който след това съхранява тази информация във Вашата система. Cookies позволяват на нашия уебсайт да „запомни” информацията за Вашите предпочитания или до излизането Ви от прозореца на браузера, който ползвате в момента (при временни cookies), или до момента, в който Вие деактивирате или изтриете тези cookies. Много потребители предпочитат да използват cookies, за да им помогнат да навигират в уебсайта, колкото е възможно по-равномерно и без прекъсване.

Трябва да знаете, че cookies не съдържат повече информация, отколкото Вие предложите, и те не могат да „нахлуят” във Вашия твърд диск и да върнат на изпращача вашите лични данни или друга информация от компютъра Ви.

Ние използуваме бисквитките по отговорен начин за да помагаме на нашите посетители, а не да ги шпионираме, а именно:

 • Да идентифицираме компютъра, от който се извършва достъпа;
 • Да разпознаваме и обслужваме потребителите по-добре;
 • Да подобряваме съдържанието и навигацията в сайта;
 • Да проучваме потребителския интерес;
 • Да избегнем многократното въвеждане на едни и същи данни от посетителите на сайта ни (когато това се налага).

5.Трети лица, които имат достъп до данните 

Ако Вашата заявка подлежи на доставка от куриер, Вашите данни ще бъдат обработвани и от наш партньор, дружество, предоставящо куриерски услуги.

Ние можем също да възложим на външни експерти, като счетоводители и маркетингови агенции, една или всички от гореизброените дейности по обработване на Вашите лични данни, като осигурим тяхната защита и законосъобразно обработване.

6. На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни? 

Серена ЕООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас. 

7. Колко дълго Администраторът ще съхранява личните Ви данни и информация?

Администраторът съхранява данните Ви в съответствие с насоките за съхранение, които са находящи се на сайта shop.serenaltd.com. По-конкретно, запазва данните Ви като потребители на сайта, докато текущо са налице, респективно до дерегистрацията от сайта, след което данните Ви се заличават, но съхранението не трае за повече от 6 месеца.

8. Какви са Вашите права относно предоставените лични данни? 

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права: 

• Право на достъп до личните данни, които СЕРЕНА ЕООД обработва за Вас, и да получите копие от тях; 
• Право да искате от СЕРЕНА ЕООД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на info@serenaltd.com
• Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи; 
• Право да искате заличаване, т.е. изтриване на личните Ви данни от СЕРЕНА ЕООД, в случай че са налице условията за това.
• Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като изпратите имейл на електронната поща на СЕРЕНА ЕООД: info@serenaltd.com
com или писмено заявление до посочения адрес: Серена ЕООД
кв.Запад, бл.62, вх.А, ет.3, ап.6
гр. Кюстендил 2500

• Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие, личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, например за маркетинг, като изпратите имейл на info@serenaltd.com;
• Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
• Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това. 

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

9. Бъдеща употреба на личните данни. Ако се наложи да използваме вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящия регламент за защита на данните, ние ще ви предоставим ново известие, налагащо  тази нова употреба, преди да започне обработката, и ще посочим съответните цели и основания за обработка. Където и когато е необходимо, ще поискаме вашето предварително съгласие за новата обработка.

Ако имате въпроси, свързани със защитата на личните данни, можете да се свържете с нас на info@serenaltd.com.